Toimipaikkojen yhdyshenkilöt

 

 
Toimipaikka    
Pohjois-Savon TE-toimiston tiedotuksesta jäsenistölle vastaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri/jäsensihteeri.